BiomasaPaliwem, które stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii, jest biomasa. W Polsce jest ona z kolei podstawowym źródłem energii odnawialnej. Do stopniowego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w Polsce przyczyniło się między innymi znaczące zwiększenie wykorzystania drewna i jego odpadów przez społeczeństwo.

Korzyści

Zalety stosowania biomasy są nieporównywalne w stosunku do innych źródeł energii. Korzyści z niej płynące mają pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo czy też na politykę energetyczną państwa. Nie wpływają negatywnie nie tylko na jakość powietrza, ale także na zdrowie przebywających w pobliżu osób. Zakład GRABO oferuje swoim Odbiorcom biomasę w postaci:


Z powodzeniem są one stosowane zarówno w kotłowniach w gospodarstwach domowych, jak i jako źródła zasilania sieci grzewczych. Brykiet drzewny czy drewno kawałkowe można również wykorzystywać w domowych kominkach. Wygodny transport umożliwia pakowanie w wygodne worki i umieszczanie na paletach.

Drewno kawałkowe

Drewno kawałkowe

Drewno kawałkowe to pozostałości drewna konstrukcyjnego, odpad z produkcji przycinanych na wymiar półwyrobów jak również materiał nie spełniający norm.


więcej

Deski podłogowe

Brykiet drzewny

Brykiet drzewny produkowany jest z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki, które są poddawane procesowi sprasowywania...

więcej

Grabo | Niebocko 110, 36-207 Grabownica Starzeńska, woj. podkarpackie | tel: +48 13 439 50 98, e-mail: info@grabo.com.pl