Biomasa

Biomasa, jako paliwo, stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii, natomiast w Polsce jest podstawowym źródłem energii odnawialnej. Do stopniowego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, przyczyniło się między innymi znaczące zwiększenie wykorzystania drewna i odpadów drewna przez społeczeństwo.


Zalety stosowania biomasy są nieporównywalne w stosunku do innych źródeł energii. Korzyści z niej płynące mają pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo czy też na politykę energetyczną.

Zakład GRABO oferuje swoim Odbiorcom biomasę w postaci:

- drewna kawałkowego

-brykiet drzewny