Firma

Zakład GRABO to firma wyłącznie z polskim kapitałem, obecna na rynku od 1991 roku.

W jej skład wchodzą dwa zakłady produkcyjne, które specjalizują się w produkcji wyrobów z litego drewna bukowego, dębowego, jaworowego i orzecha amerykańskiego.

Oferujemy naszym Odbiorcom ponad 10 000 m3 rocznie suszonych oraz struganych elementów drewnianych z przeznaczeniem dla meblarstwa, budownictwa i wystroju wnętrz. Specjalnością naszych zakładów są wyroby z buka suszonego "na biało". W swojej ofercie posiadamy także wyroby z buka parowanego, dęba, jawora i orzecha amerykańskiego.

grabo grabo

Produkcja

Produkcja firmy GRABO oparta jest na naturalnym i odnawialnym surowcu, jakim jest drewno. Surowiec do naszej produkcji pochodzi z lasów prowadzących prawidłową gospodarkę leśną. Posiadamy certyfikat FSC kontroli pochodzenia produktu (chain-of-custody): Qualifor SGS-COC-000095.

W naszej ofercie znajdują się produkty o najwyższym standardzie - - wykonane z drewna litego. Wszystkie charakteryzuje niezmiennie wysoka jakość, trwałość i funkcjonalność.

Najwyższa jakość produktów

Gwarancją niezawodnego i wytrzymałego produktu jest zastosowanie w procesie produkcyjnym odpowiedniej technologii klejenia przy użyciu maszyn i urządzeń o wysokich parametrach oraz właściwie przygotowanego drewna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stale poszerzamy ofertę o nowe wzory, usługi i wyroby niestandardowe.

grabo

Historia Grabo

Idea firmy powstała w wyniku ustrojowych przemian w Polsce. Jej utworzenie datuje się na 01 września 1991 roku. Firma zapoczątkowała wówczas swoją działalność w małej miejscowości Niebocko pod nazwą Zakład GRAB

Pomysłodawcą idei firmy oraz jej założycielem i dyrektorem jest mgr inż. Waldemar Irzyk. Firma rozpoczęła działalność gospodarczą w branży drzewnej w dzierżawionych obiektach, zatrudniając zaledwie kilku pracowników. Podstawowym gatunkiem przerabianego drewna było wówczas drewno bukowe.

Początkowo produkcja Zakładu GRABO nie różniła się niczym w stosunku do innych firm działających na zasadzie tartaku przecierającego jedynie kłodę. Oferta firmy ograniczała się do półproduktów w postaci tarcicy bukowej i fryzy bukowej.

Z biegiem lat, dzięki przemyślanej i konsekwentnej polityce właściciela firmy, Zakład GRABO stopniowo poszerzał zakres swej oferty o inne wyroby: w 1995 roku uruchomiono produkcję podłóg drewnianych (parkiety, panele podłogowe, listwy przypodłogowe z litego drewna bukowego) i elementów struganych bukowych. Kolejny krok poszerzający ofertę produktową to rok 1999 kiedy to firma GRABO rozpoczęła wytwarzać płytę meblową bukową. W okresie tym firma z kilkuosobowego zakładu rozrosła się do przedsiębiorstwa dającej zatrudnienie blisko 200 osobom. Poprzez zakup i uruchomienie zakładowego systemu suszarń (pierwsze suszarnie uruchomione zostały w 1993 roku), a także poprzez wieloletnie doświadczenia i wykwalifikowaną załogę firma GRABO osiągnęła niepowtarzalny proces technologiczny umożliwiający suszenie buka “na biało”. Jest to specjalność Zakładu GRABO, a marka ta jest już od wielu lat rozpoznawana wśród klientów branży drzewnej.

W 1995 roku firma dokonała wykupu dzierżawionych obiektów i gruntów w Niebocku do prowadzonej działalności, podnosząc jednocześnie jakościowo standardy obiektów i poprawiając wizerunek firmy. Inwestycja ta wpłynęła pozytywnie na poziom obrotów firmy, sposób działania i pracy. W 1998 roku firma uzyskała certyfikat CoC. Certyfikat kontroli pochodzenia produktu „Chain of Custody (Coc) umożliwia oznaczenie produktów certyfikowanych poprzez etykietowanie wyrobów certyfikowanych oraz komunikacji z rynkiem międzynarodowym znakiem towarowym FSC (Forest Stewardship Council) jako świadectwo pochodzenia produktu z surowca uzyskanego z lasu posiadającego certyfikat i prowadzącego poprawne zarządzanie lasami. Od 2002 roku firma, poza działalnością prowadzoną w miejscowości Niebocko, rozpoczęła działalność jako oddział w miejscowości Grabownica zwiększając moce produkcyjne i wydajność pracy. Oferta produktowa Zakładów GRABO poszerzyła się o kolejne wyroby w roku 2006. Wpływ na to miało między innymi przeprowadzenie nowej inwestycji polegającej na uruchomieniu lakierni. Wówczas to firma rozpoczęła produkcję finalnych produktów w postaci mebli i elementów meblowych surowych oraz lakierowanych. W tym samym roku firma wprowadziła do swojej produkcji nowe gatunki drewna: drewno dębowe, jaworowe oraz orzech amerykański. Mimo to strategia Zakładów GRABO nie uległa zmianie i oparta jest w dalszym ciągu na drewnie bukowym suszonym „na biało”.

Since 2002 the company has extended its activities beyond Niebocko by opening a branch in Grabownica, increasing its capacity and effectiveness. Zakład GRABO has continued to develop more new products, enhanced in 2006 with a new investment in the paint shop. At that time the company started to produce finished goods, including furniture and varnished components. The same year saw the introduction of new kinds of wood for manufacture: oak, maple and American nut. Nonetheless the strategy of Zakład GRABO has not changed and still is based on seasoned to “white” beech wood.

1991

Założenie firmy

1993

Uruchomienie pierwszej suszarni

1995

Uruchomienie produkcji podłóg drewnianych

1995

Wykup dzierżawionych obiektów i gruntów w Niebocku

1998

Firma uzyskała certyfikat CoC

1999

Uruchomienie produkcji płyt meblowych

2002

Utworzenie dodatkowego oddziału w Grabowicy

Certyfikaty i nagrody

CERTYFIKAT FSC® (Chain-of-Custody) Qualifor
SGS-COC-000095

Standardem w naszym kraju staje się kwestia kontrolowanego gospodarowanie zasobami leśnymi. Wyznacznikiem świadomości i takiej działalności w branży drzewnej jest posiadanie certyfikatu kontroli pochodzenia produktu FSC®.

Dostrzegając problem niekontrolowanego gospodarowania zasobami leśnymi, a tym samym negatywnego wpływu na środowisko naturalne, na początku lat dziewięćdziesiątych międzynarodowe organizacje powołały do życia Forest Stewardship Council® - Radę Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, której zadaniem było przeciwdziałanie tego typu praktykom oraz promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami. Umieszczenie logo FSC®na produkcie daje gwarancję kontroli pochodzenia produktu, od momentu ścięcia drzewa do chwili sprzedaży gotowego produktu ostatecznemu Klientowi.

grabo
OPINIA Nr 767/BMK-347/2006 INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

Na zlecenie Firmy Grabo, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu przeprowadził testy wytrzymałościowe wzorców naszego wyrobu: Kołyski dla niemowląt. Efektem tych badań jest przyznanie nam pozytywnej opinii stwierdzającej, że nasz produkt spełnia wymagane normy w zakresie bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych i wytrzymałościowych.

grabo
CERTYFIKAT PEFC - Chain of Custody

PEFC to skrót od Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów). PEFC jest niezależną pozarządową organizacją typu non-profit oraz największym na świecie podmiotem oferującym certyfikację w zakresie gospodarki leśnej. PEFC został utworzony w 1999 roku w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej. Certyfikacja PEFC prowadzona jest według standardów krajowych akredytowanych przez PEFC. Korzyści: O powodzeniu na rynku decyduje coraz więcej czynników, choć najważniejszym cały czas pozostaje informacja. Najlepiej, jeśli informacja Producenta zostanie poparta opinią lub świadectwem niezależnej "trzeciej strony". Opinia taka najczęściej przyjmuje formę certyfikatu, a wyroby objęte certyfikatem są oznakowane specjalnym znaczkiem/ logo. Wybierając oznakowany produkt konsumenci mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Oznakowanie PEFC gwarantuje nabywcom drewna i produktów drzewnych potwierdzenie, że wspierają oni prawidłową i zrównoważoną gospodarkę zasobami leśnymi. PEFC jest w pełni uznawane przez wiele instytucji rządowych na całym świecie jako gwarancja zrównoważonej gospodarki leśnej. Firmy oraz instytucje biorące udział w zamówieniach publicznych wymagają od dostawców potwierdzenia źródła pochodzenia produktu. Coraz większa liczba przedsiębiorstw z sektora handlu i przetwórstwa drewna wybiera PEFC jako efektywne i wiarygodne narzędzie bezpiecznego pozyskiwania surowców i produktów.

grabo

Szczególna troska o środowisko i leśnictwo

Między innymi poprzez sadzenie na terenach stanowiących własność przedsiębiorstwa nowych drzew. W procesie produkcyjnym stosujemy metodę racjonalnego zarządzania surowcem.

grabo grabo

Produkcja i ekologia

W procesie produkcyjnym stosujemy metodę racjonalnego zarządzania surowcem. Oznacza to, że z każdego ściętego drzewa staramy się wykorzystać jak najwięcej drewna. Ogromne znaczenie ma w tym wypadku nasza koncentracja na podstawowym gatunku drewna występującym w naszym rejonie.

grabo Powstające resztki poprodukcyjne są w 100% zagospodarowywane i między innymi stanowią lokalny zasób energii odnawialnej (biomasa), której rola i znaczenie ciągle wzrasta. Firma GRABO przez cały okres swojej działalności stawia na rozwój. Odbywa się to także w trosce o środowisko naturalne. Dokonywane inwestycje, poprzez unowocześnianie parku maszynowego oraz wdrażanie nowych technologii, są innowacyjne w skali kraju i bardzo pozytywnie wpływają na kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

grabo

Grabo | Niebocko 110, 36-207 Grabownica Starzeńska, woj. podkarpackie | tel: +48 13 439 50 98, e-mail: info@grabo.com.pl