Informujemy o rozpoczęciu postępowania ofertowego na roboty polegające na budowie fundamentów i wykonania utwardzonego posadowienia pod suszarnię dwukomorową.

27-04-2017

​Informujemy o rozpoczęciu postępowania ofertowego na roboty polegające na budowie fundamentów i wykonania utwardzonego posadowienia pod suszarnię dwukomorową.

Postępowanie ofertowe kończy się z dniem 12 maja 2017 r.

Informujemy, że istnieje możliwość udostępnienia formularza ofertowego w wersji edytowalnej (Word) – zachęcamy zatem potencjalnych oferentów do wystosowana stosownej prośby na adres mailowej podany w zapytaniu ofertowym. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii ekologicznej suszenia drewna” nr POIR.03.02.02-00-0634/16

Wróć do listy aktualności

Grabo | Niebocko 110, 36-207 Grabownica Starzeńska, woj. podkarpackie | tel: +48 13 439 50 98, e-mail: info@grabo.com.pl