Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego na roboty budowlane związane z posadowieniem suszarni dwukomorowej do suszenia drewna.

16-05-2017

Informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego na roboty budowlane związane z posadowieniem suszarni dwukomorowej do suszenia drewna.

Postępowanie ofertowe zakończyło się z dniem 12 maja br. Wszystkie oceniane oferty zostały złożone przed lub w dniu zakończenia postępowania ofertowego.

Załączamy informację o wybranej ofercie.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii ekologicznej suszenia drewna” nr POIR.03.02.02-00-0634/16

Wróć do listy aktualności

Grabo | Niebocko 110, 36-207 Grabownica Starzeńska, woj. podkarpackie | tel: +48 13 439 50 98, e-mail: info@grabo.com.pl