Dotacje UE

13-02-2007

Zakład GRABO informuje, iż realizuje obecnie projekt:


„Wzrost konkurencyjności Zakładu GRABO poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii”

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw,
Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

50 % środków na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i budżetu państwa.

/Aktualnosci/pl/news14.jpg
Wróć do listy aktualności

Grabo | Niebocko 110, 36-207 Grabownica Starzeńska, woj. podkarpackie | tel: +48 13 439 50 98, e-mail: info@grabo.com.pl