Fundusze europejskie

Opis projektu

Informujemy, że Zakład GRABO Waldemar Irzyk realizuje projekt pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakład Grabo Waldemar Irzyk, który w całości został dofinansowany w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie Zakładu Grabo w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w firmie w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności firmy.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 330 289,83 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 330 289,83 PLNFundusze Europejskie